Terza parte / Tretji del

V tretjem sklopu bodo učenci s pomočjo interaktivnih kartic s sličicami in avdio posnetki spoznali, kaj potrebujemo za pripravo jedilne mize. 

1.     Naloga Apparecchiare la tavola / Pripraviti mizo – učenci s klikanjem na slikovno-zvočne kartice spoznavajo novo besedišče, povezano s pripravo mize.

2.     Naloga Completa le frasi / Dopolni povedi – učenci utrjujejo besedišče iz prejšnje naloge, tako da s klikom na pravilno rešitev ustrezno dopolnijo povedi.