Quarta parte / Četrti del

Četrti (zadnji) sklop je namenjen utrjevanju znanja, saj bodo učenci preko interaktivnih nalog, igre vlog, križanke in družabne igre ponovili, kaj so se v tem tematskem sklopu naučili.

Revisione / Ponovitev

1.      Naloga Unisci gli elementi / Poveži – učenci dopolnijo povedi tako, da ustrezne izraze, povezane z besediščem, ki so ga spoznali v prejšnjih sklopih, prenesejo v pravi okvirček. Pomagajo si lahko s posnetkom v italijanskem in slovenskem jeziku.

2.      Naloga Unisci gli elementi 2 / Poveži 2 – učenci dopolnijo povedi tako, da ustrezne izraze, povezane z besediščem, ki so ga spoznali v prejšnjih sklopih, prenesejo v pravi okvirček. Pomagajo si lahko s posnetkom v italijanskem in slovenskem jeziku.

3.      Naloga Gioco di memoria / Igra spomina – učenci s pomočjo igre spomina in slikovnih kartic iščejo pare ter utrjujejo svoje znanje.

4.      Naloga Dialogo al ristorante / Dialog v restavraciji – učenci klikajo na zvočne kartice in iščejo pare.

5.      Naloga Prenotazione / Rezervacija – učenci poslušajo telefonski pogovor o rezervaciji mize v italijanskem in slovenskem jeziku ter ga nato postavijo v pravilno zaporedje.

6.      Naloga Presente Indicativo / Navadni sedanjik – učenci utrjujejo svoje znanje spreganja glagolov na -ARE, -ERE in -IRE, tako da s klikom izberejo ustrezen odgovor, pri čemer si lahko pomagajo z razpredelnico.

7.      Naloga Gioco dell'oca / Družabna igra – učenci z igranjem družabne igre utrjujejo svoje znanje.

8.      Naloga Gioco di ruolo / Igra vlog – učenci med seboj odigrajo pogovor v restavraciji, pri čemer si vloge gostov in natakarja izmenjujejo. Pri naročanju hrane in pijače upoštevajo priloženi jedilni list.

9.      Naloga Ripassiamo il cruciverba / Ponovimo  križanka – učenci rešijo križanko in s tem ponovijo besedišče, ki so ga usvojili v prejšnjih sklopih.