Prima parte / Prvi del

V prvem  sklopu  bomo poslušali dva posnetka in spoznali besedišče, ki je povezano z družino in družinskimi člani.

       

Prva aktivnost: Poslušaj posnetek in nato odgovori na vprašanja v posnetku.

Druga aktivnost: Poslušaj posnetek, v katerem deklica Giulia predstavi svojo družino in  odgovori na vprašanja v posnetku.

Tretja aktivnost: Utrjuj novo besedišče o družinskih članih. Klikni na “zvočnik” in  poslušaj izgovorjavo. Klikni na “Obrni”  in prikaže se slovenski prevod. 

Četrta aktivnost: Oglej si družinsko drevo in ustrezno dopolni povedi.