Seconda parte / Drugi del

 

V drugem sklopu bomo učenci utrjevali osnovne glagole za opis vsakdanjika.

Prva aktivnost:  Poslušaj uvodni posnetek, v katerem deklica Giulia opisuje svoj vsakdanjik.

Druga aktivnost:  Klikni na “zvočnik” in  poslušajo izgovorjavo.  Klikni na “Obrni” n prikaže se slovenski prevod.

Tretja aktivnost:  Utrjujejo besedišče za opis vsakdanjika. Slikam  poišči ustrezen opis.

Četrta aktivnost:  Preberi besedilo in vstavi manjkajoče besede, ki so navedene v seznamu na desni strani.