Terza parte / Tretji del

       

V tretjem  sklopu  bomo spoznali slovnični čas presente indicativo in osnovne vprašalnice, s katerimi se sprašujemo po okoliščinah. 

Prva aktivnost:  Poslušajo posnetek, ki je opis, kako družina preživlja konec tedna. Vsi glagoli v sedanjiku so poudarjeni z rdečo barvo. Posnetek uvede rabo slovničnega časa presente indicativo.

Druga aktivnost: Poslušaj  posnetek, v katerem je podrobno razložena raba sedanjika presente indicativo ter opazuj, kako se spregajo pravilni glagoli v sedanjiku in najbolj pogosto rabljeni nepravilni glagoli. Primeri v posnetku se nanašajo na besedilo iz prvega posnetka. 

Tretja aktivnost:  Utrjujejo spreganje pravilnih glagolov v slovničnem času presente indicativo. Dopolni  tri tabele, tako da ustrezno spregaš glagole parlare, bere, seguire. Možnosti so navede v seznamu na desni strani. Besede povleči na ustrezno mesto v tabeli.

Četrta aktivnost: S pomočjo tabele ustrezno spregaj nepravilna glagola essere in avere in vpiši rešitev v okvirček.

Peta aktivnost:  S pomočjo tabele ustrezno spregaj nepravilna glagola andare in fare. Možnosti so navede v seznamu na desni strani.  Besede povlečejo na ustrezno mesto v povedih.

Šesta aktivnost:  Oglej si primere vprašanj in prevode. Nato dopolni vprašanja z ustreznimi vprašalnicami. Seznam vprašalnic je na desni strani naloge.  Besede povleči na ustrezno mesto.