Quarta parte / Četrti del

       

V četrtem sklopu bomo utrjevali snov. 

Prva aktivnost:  Oglej si štiri fotografije družinskih članov. Na desni strani fotografije so poimenovanja družinskih članov.  Povleci poimenovanja na ustrezno mesto na fotografiji.

Druga aktivnost: Oglej si fotografijo, ki na preprost način prikazuje vsakdanjik. Na desni strani fotografije so navedeni osnovni glagoli za opis vsakdanjika.  Povleci jih pod ustrezno sličico.

Tretja aktivnost: Ustrezno spregati glagole, ki so navedeni v oklepaju, in vpiši rešitev v okvirček.