Seconda parte / Drugi del

V drugem sklopu bomo  s pomočjo videoposnetkov, interaktivnih kartic, nalog, avdio posnetkov ter iger spoznali števila do 100 in barve. Naučili se bomo spraševati o tem, koliko je določenih stvari ter odgovoriti na vprašanje katera je moja najljubša barva.  

1.      Prva aktivnost: ogledamo si videoposnetek, ki predstavi števila od 1 do 100 ter kako tvorimo števila od 20 do 99.  

2.      Druga aktivnost: rešimo naloge s števili tako, da števila poimenujemo z besedo, nato pa še računamo račune ter rezultate poiščemo med danimi odgovori. 

3.      Tretja aktivnost:  nalogo rešimo na način, da preberemo števila, uganemo ter nadaljujemo zaporedje števil. 

4.      Četrta aktivnost:  s pomočjo slikovno - zvočnih kartic spoznamo vprašanja z besedo quanti / quante, nato si ogledamo sliko in odgovarjamo na vprašanja o tem, koliko stvari vidimo na sliki. 

5.      Peta aktivnost: ogledamo si videoposnetek, v katerem so predstavljene različne barve.   

6.      Šesta aktivnost: ogledamo si sliko različnih pisanih ribic in nato besede z barvami postavimo na ustrezno mesto na sliki.  

7.      Sedma aktivnost:  igramo igro Spomin s slikovno - besednimi karticami tako, da poiščemo pare barv in besed. 

8.      Osma aktivnost: s pomočjo slikovno-zvočnih kartic spoznamo besedi chiaro in scuro. 

9.      Deveta aktivnost: ogledamo si fotografijo in prisluhnemo avdio posnetku, preko katerega spoznamo vprašanje o najljubši barvi. Nato na vprašanje tudi odgovorimo.