Prima parte / Prvi del

V prvem sklopu bomo s pomočjo videoposnetka, interaktivnih kartic, nalog ter avdio posnetka spoznali, kako se predstavimo, se naučili spraševati in odgovarjati na osebna vprašanja o imenu, starosti, prebivališču, kraju iz katerega prihaja ter poskušali razumeti dvogovor med dvema osebama.   

1.      Prva aktivnost: ogledamo si videoposnetek v katerem poteka dvogovor med dvema osebama. Tu spoznamo osnovna vprašanja in odgovore  o imenu, starosti, prebivališču, kraju iz katerega prihajata, šolo in razred, ki ga obiskujeta.  

2.      Druga aktivnost: ogledamo si slikovno-zvočne kartice in spoznavamo osnovna vprašanja o osebnih podatkih.  

3.      Tretja aktivnost: rešimo nalogo tako, da v dialog vnesemo manjkajoče odgovore na vprašanja, v drugi nalogi pa še zapišemo vprašanja na dane odgovore. 

4.      Četrta aktivnost: prisluhnemo zvočnemu posnetku dialoga in nato poskusimo dialog dopolniti z manjkajočimi besedami.