Terza parte / Tretji del

V tretjem sklopu bomo s pomočjo videoposnetkov, interaktivnih kartic, nalog, avdio posnetkov ter pesmi spoznali mesece v letu in dneve v tednu. Naučili se bomo odgovarjati na vprašanje o tem, kdaj praznujemo svoj rojstni dan. 

1.      Prva aktivnost: ogledamo si video posnetek kjer prisluhnemo pesmi o mesecih in spoznamo imena mesecev ter nekatere njihove značilnosti. 

2.      Druga aktivnost: s pomočjo slikovno-zvočnih kartic spoznamo imena mesecev v letu. 

3.      Tretja aktivnost:  mesece razvrstimo v ustrezno zaporedje, tako da besede vstavimo v slikovni krog. 

4.      Četrta aktivnost:  s pomočjo slikovno-zvočnih kartic spoznamo vprašanje o tem, kdaj praznujemo rojstni dan. Nato prisluhnemo avdio posnetkom v katerih osebe povedo, kdaj je njihov rojstni dan.  Datume nato razvrstimo k imenom oseb. 

5.      Peta aktivnost: samostojno zapišemo, kdaj praznujemo svoj rojstni dan. 

6.      Šesta aktivnost:  preko slikovno-zvočnih kartic spoznamo imena dni v tednu.   

7.      Sedma aktivnost: dneve v tednu razvrstimo v ustrezno zaporedje v risbi vlaka. 

8.      Osma aktivnost: ogledamo si zaporedje in ga dopolnimo z manjkajočim dnevom v tednu.  

9.      Deveta aktivnost:  ogledamo si slikovno razlago besed "prima" in "dopo" ter odgovorimo na vprašanja o tem, kateri dan je pred ali za drugim.