Socialne veščine in spretnosti: orodje za samooceno mehkih veščin in spretnosti