Quarta parte / Četrti del

V četrtem sklopu bomo s pomočjo danih vzorcev predstavitve oseb se poskušali predstaviti.  

1.      Prva aktivnost: ogledamo si fotografije, nato preberemo spodnje predstavitve in jih oštevilčimo. Spodaj odgovorimo na vprašanja, ki se nanašajo na predstavitve oseb. 

2.      Druga aktivnost: se predstavimo, samostojno zapišemo svojo predstavitev v katero vključimo svoje ime, starost, prebivališče, od kod prihajam, katero šolo/razred obiskujem, kdaj praznujem rojstni dan ter katera je moja najljubša barva.