Prima parte / Prvi del

V prvem sklopu bodo učenci s pomočjo sličic, interaktivnih nalog in avdio posnetkov spoznali različne dele telesa, tako da jih bodo znali pokazati in jih poimenovati, saj jim bo to pozneje služilo pri opisu osebe.

1.      Naloga La testa / Glava – učenci si natančno ogledajo sliko ter izraze, s katerimi poimenujemo dele obraza oziroma glave, postavijo na prava mesta.

2.      Naloga Il corpo / Telo – učenci si natančno ogledajo sliko ter izraze, s katerimi poimenujemo dele telesa, postavijo na prava mesta.

3.      Naloga Le dita / Prsti  – učenci si natančno ogledajo sliko roke ter izraze, s katerimi poimenujemo prste, postavijo na prava mesta.