Seconda parte / Drugi del

V drugem sklopu si bodo učenci ogledali video posnetek razlage opisa osebe ter spreganja glagolov "essere" (biti) in "avere" (imeti), s pomočjo interaktivnih nalog se bodo naučili opisati sebe in nekoga drugega ter pravilno uporabljati vse različne oblike glagolov "essere" in "avere", s primerom dialoga pa bodo spoznali, kako se lahko z nekom pogovarjamo o opisu zunanjosti in značaja.

1.      Naloga Video - Mi descrivo / Opišem se – učenci si ogledajo video posnetek (v italijanskem in slovenskem jeziku), v katerem je razloženo, kako lahko opišemo svojo zunanjost in značaj oziroma zunanjost in značaj nekoga drugega.

2.      Naloga Video - Essere e avere / Biti in imeti – učenci si ogledajo video posnetek (v italijanskem in slovenskem jeziku), v katerem je razloženo, kako spregamo glagola "essere" (biti) in "avere" (imeti) in kako njune različne oblike uporabljamo v stavkih.

3.      Naloga Mi descrivo / Opišem se – sestavljena je iz več "podnalog", kjer učenci z interaktivnimi nalogami vadijo opise posameznih delov telesa, preberejo opis osebe ter rešijo nalogi "gap fill" in "drži/ne" drži, na koncu pa v obliki pisnega sestavka opišejo sebe.

4.      Naloga Il verbo essere / Glagol biti  – učenci različne oblike glagola "essere" / "biti" postavijo na pravilno mesto.

5.      Naloga Il verbo avere / Glagol imeti  – učenci glagol "avere" / "imeti" zapišejo v pravilni obliki.

6.      Naloga Terza persona / Tretja oseba  – učenci Alessandrov opis v 1. osebi ednine zapišejo v 3. osebo ednine.

7.      Naloga Il dialogo / Dialog  – učenci povedi postavijo v pravilni vrsti red, tako da tvorijo smiseln dialog.