Quarta parte / Četrti del

Četrti (zadnji) sklop je namenjen utrjevanju znanja, saj bodo učenci preko interaktivnih nalog ponovili, kaj so se v tem tematskem sklopu naučili.

Revisione / Ponovitev

1.      Naloga Che cos'è? Kaj je to? – učenci z dopolnjevanjem povedi utrjujejo poimenovanja za dele telesa.

2.      Naloga Indovina chi / Ugani kdo – učenci natančno poslušajo avdio posnetek opisa otrok na sliki in vsakega otroka pravilno poimenujejo.

3.      Naloga Il disegno / Risba – učenci natančno poslušajo avdio posnetek opisa osebe in osebo nato čim natančneje narišejo.

4.      Naloga Descrivi la persona / Opiši osebo – učenci si izberejo eno od oseb na sliki in jo čim natančneje opišejo, pri čemer uporabijo vse znanje, ki so ga pridobili v tem tematskem sklopu.

5.      Naloga Essere o avere / Biti ali imeti – učenci dopolnijo opis osebe ter utrjujejo pravilne oblike glagolov "essere" in "avere".

6.      Naloga I contrari / Nasprotja – učenci dopolnijo nasprotja, s katerimi utrjujejo opis posameznih delov telesa.