Terza parte / Tretji del

V tretjem sklopu bomo s pomočjo slikovno-zvočnih kartic, videoposnetkov in interaktivnih nalog spoznavali načine na katere se živali premikajo ter hrano, ki jo živali jedo. 

1.      Prva aktivnost: ogledamo si slikovno-zvočne kartice, ki predstavljajo različne načine gibanja živali.  

2.      Druga aktivnost:  ogledamo si tabelo, v kateri so zapisani različni načini gibanja živali. Nad tabelo se nahajajo imena živali, ki jih primemo in vstavimo v tabelo, na ustrezno mesto. Isto žival lahko postavimo pod več različnih načinov gibanja. 

3.      Tretja aktivnost:  ogledamo si interaktivni videoposnetek, v katerem je predstavljena prehrana živali. Ko se posnetek ustavi, moramo klikniti na vijolično roko, kjer se odpre naloga. Nalogo rešimo tako, da odgovorimo na vprašanje oziroma kliknemo na ustrezni odgovor. Nato se videoposnetek nadaljuje. 

4.       Četrta aktivnost: zapisana so različna imena živali. Ob imenu živali zapišemo črko C (če se žival prehranjuje z mesom ali ribami), E (če je sadje, zelenjavo ali semena) ali O (v primeru da je vse - meso/ribe, sadje, zelenjavo ali semena).