Seconda parte / Drugi del

V drugem sklopu bomo s pomočjo videoposnetkov, interaktivnih kartic in interaktivnih nalog spoznavali kraje, kjer bivajo živali ter dele živalskega telesa.  Svoje znanje bomo utrjevali preko interaktivnih nalog. 

1.      Prva aktivnost: ogledamo si slikovno-zvočne kartice, ki predstavljajo različna življenjska okolja, v katerih prebivajo živali.  

2.       Druga aktivnost:  igramo kviz tako, da preberemo vprašanja in klikamo na ustrezne odgovore o življenjskih okoljih, v katerih prebivajo živali. 

3.       Tretja aktivnost: ogledamo si videoposnetek, v katerem so predstavljeni posamezni deli živalskega telesa različnih živali. Spodaj pa nato odgovorimo na vprašanja, tako da kliknemo na ustrezni odgovor.

4.       Četrta aktivnost: ogledamo si fotografije posameznih živali in besede za dele telesa postavimo na ustrezno mesto na sliki.  

5.       Peta aktivnost:  ogledamo si dve fotografiji živali, nato spodaj preberemo opis njihovih delov telesa. Manjkajoče besede moramo vstaviti v besedilo.