Prima parte / Prvi del

V uvodnem posnetku bomo spoznali, kako so v italijanskem jeziku poimenovane stavbe, znamenitosti in ustanove, ki jih najdemo v mestu. Seznanili se bomo z besediščem, ki je povezano z različnimi deli mesta in z mestnim prometom.

  1. Prva aktivnost: poslušaj uvodni posnetek, v katerem so predstavljene pomembne stavbe, ustanove in splošne znamenitosti mesta.
  2. Druga aktivnost: utrjuj novo besedišča s pomočjo slik, ki prikazujejo ustanove in stavbe v mestu. Poimenovanje v italijanskem jeziku ponavljamo  s klikom na sliko.
  3. Tretja aktivnost: spoznaj besedišče vezano na mestni promet. Slike vsebujejo italijansko poimenovanje in slovenski prevod.