Terza parte / Tretji del

Sledi tretji interaktivni sklop La città - terza parte, pripravljen s programom H5P.

  1. Prva aktivnost: preberi besedilo. V besedilu so poudarjeni vrstilni števniki. 
  2. Druga aktivnost: oglej si razlago rabe navadnih in vrstilnih števnikov.
  3. Tretja aktivnost: med tremi možnostmi izberemo pravilen zapis vrstilnega števnika.
  4. Četrta aktivnost: oglej si sliko z razlago krajevnih predlogov.
  5. Peta aktivnost: Oglej si sliko mesta in dopolni povedi z manjkajočimi krajevnimi predlogi.