Quarta parte / Četrti del

V četrtem sklopu se bomo učili preprostega opisa živali. Prisluhnili bomo opisom različnih živali ter uganjevali, katera žival je to. 

1.     Prva aktivnost: ogledamo si fotografije senc živali ter poskušamo uganiti, katera žival se skriva za njimi. Imena živali zapišemo spodaj pod števila. 

2.     Druga aktivnost:  prisluhnemo zvočnim posnetkom opisov različnih živali. Nato imena živali razvrstimo v ustrezen vrstni red, glede na to, katera žival je bila opisana. 

3.     Tretja aktivnost: preberemo opis psa, nato s pomočjo zgornjega opisa poskusimo samostojno opisati žival po želji.