Prima parte / Prvi del

V prvem sklopu bodo učenci s pomočjo sličic, interaktivnih nalog ter avdio in video posnetkov spoznali različne vrste živil in embalaže, se naučili poimenovati posamezne obroke v dnevu, se naučili povedati, kaj jedo čez dan ter kaj jim je všeč in česa ne marajo, nazadnje pa bodo spoznali, kako v italijanščini v sedanjiku (Presente indicativo) spregamo pravilne glagole s končnico -ARE.

1.      Naloga Gli alimenti / Živila – učenci klikajo na slikovno-zvočne kartice in spoznavaj imena za različne vrste zelenjave, sadja, mesa, mlečnih izdelkov, sladic, pijač, pekovskih izdelkov in žitaric.

2.      Naloga I pasti / Obroki – učenci klikajo na slikovno-zvočne kartice in spoznavajo imena 5 obrokov v dnevu.

3.      Naloga I pasti di Roberto / Robertovi obroki – Učenci poslušajo posnetek, v katerem Roberto opiše, kaj je čez dan, ter nato s klikom na pravilno rešitev odgovorijo na vprašanja.

4.      Naloga Contenitori e quantità / Embalaže in količine – Učenci si natančno pogledajo sliko različnih živil in embalaž ter nato 16 besed iz okvirčkov pravilno razporedijo v povedi.

5.      Naloga Che cosa ti piace? / Kaj ti je všeč? – učenci spoznajo pravilno rabo izrazov mi piace in mi piacciono ter nato rešijo 2 nalogi na to temo.   

6.      Naloga La colazione / Zajtrk – učenci poslušajo posnetek, v katerem Marco pove, kaj rad zajtrkuje, in nato besede iz okvirčkov pravilno razvrstijo v besedilo. Učenci imajo na voljo tudi posnetek slovenskega prevoda besedila.

7.      Naloga La merenda mattutina / Dopoldanska malica – učenci poslušajo posnetek, v katerem Marco pove, kaj rad je za dopoldansko malico, in nato besede iz okvirčkov pravilno razvrstijo v besedilo. Učenci imajo na voljo tudi posnetek slovenskega prevoda besedila.

8.      Naloga Il pranzo / Kosilo – učenci poslušajo posnetek, v katerem Marco pove, kaj rad je za kosilo, in nato besede iz okvirčkov pravilno razvrstijo v besedilo. Učenci imajo na voljo tudi posnetek slovenskega prevoda besedila.

9.      Naloga La merenda pomeridiana / Popoldanska malica – učenci poslušajo posnetek, v katerem Marco pove, kaj rad je za popoldansko malico, in nato besede iz okvirčkov pravilno razvrstijo v besedilo. Učenci imajo na voljo tudi posnetek slovenskega prevoda besedila.

10.      Naloga La cena / Večerja – učenci poslušajo posnetek, v katerem Marco pove, kaj rad je za večerjo, in nato besede iz okvirčkov pravilno razvrstijo v besedilo. Učenci imajo na voljo tudi posnetek slovenskega prevoda besedila.

11.      Naloga Che cosa mangi durante il giorno? / Kaj ješ čez dan? – učenci še enkrat natančno preberejo besedilo, v katerem Marco predstavi svojih pet obrokov ter nato s klikom označijo vse oblike besede mangiare (jesti), ki jih lahko v najdejo v besedilu. Nato različne oblike glagola mangiare razvrstijo v razpredelnico in si ogledajo video posnetek, v katerem je predstavljeno, kako v italijanskem jeziku v sedanjiku spregamo glagole s končnico -ARE.

12.      Naloga Verbi in -ARE / Glagoli na -ARE – učenci glagole v oklepajih, ki se končajo na -ARE, zapišejo v pravilni obliki, pri čemer si lahko pomagajo z razpredelnico.

13.      Naloga Adesso tocca a te! / Sedaj si na vrsti ti! – učenci sedaj sami zapišejo, kaj jedo pri posameznih obrokih. (Naloga nima možnosti samopreverjanja rešitev.)