Južna Amerika

Nekatera glavna mesta in države Južne Amerike: Caracas, Bogota, Quito, La Paz, Lima in Brasilia