Pravila nogometne igre - ŽOGA


Vse žoge morajo biti:
• okrogle,
• iz primernega materiala,

Na tekmah uradnih tekmovanj pod okriljem FIFA, konfederacij ali nacionalnih zvez ni dovoljeno nikakršno komercialno oglaševanje na žogah, razen emblema tekmovanja, organizatorja tekmovanja in avtorizirane blagovne znamke proizvajalca. Tekmovalna pravila lahko omejijo velikost in število takšnih označb.

Zamenjava nepravilnih žog:
Če žoga postane nepravilna:
• Igra se prekine.
• Igra se nadaljuje s sodniškim metom z zamenjano žogo na mestu, kjer je prva postala nepravilna. Če žoga postane nepravilna ob izvedbi začetnega udarca, udarca od vrat, udarca iz kota, prostega udarca, kazenskega udarca ali vmetavanja, se nadaljevanje igre ponovi.
Če žoga postane nepravilna med izvedbo kazenskega udarca ali udarcev s kazenske točke, medtem ko se giblje naprej in preden se dotakne katerega od igralcev, prečke ali vratnice, se kazenski udarec ponovi.
Žoge se med tekmo ne sme zamenjati brez dovoljenja sodnika.

Dodatne žoge:
Dodatne žoge so lahko postavljene okoli igrišča in je njihova uporaba pod nadzorom sodnika.

Na tekmah, na katerih se uporablja sistem z več žogami mora prireditelj pripraviti za tekmo najmanj osem žog, ki ustrezajo temu pravilu, so primerljive kakovosti, iste znamke, enake barve in pod enakim pritiskom.
Na ostalih tekmah je dolžan prireditelj za tekmo pripraviti tri žoge, ki ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam.
Prireditelj je dolžan žoge pred tekmo pravočasno izročiti sodniku in je dolžan glede namestitve žog ob igrišču upoštevati sodnikova navodila.
Žoga je lahko poljubne barve, vendar mora biti dobro vidna glede na pogoje, v katerih se tekma igra in se mora glede tega upoštevati sodnikova navodila.

Zadnja sprememba: torek, 31. marec 2020, 11:52