Sporazumevanje po e-pošti, 24. 3. 2020

Dragi učenci!

V teh dneh učenja na daljavo pogosteje uporabljamo e-pošto.

Opažam, da uporabljate pogovorni jezik (kar ni nič narobe, če gre za neuradno sporazumevanje). Pošta, ki jo pošiljate učiteljicam/učiteljem (vprašanja, pobude, domače naloge v priponkah ...), je uradna in mora imeti tudi tako obliko - obliko uradnega pisma.

Torej mora vsebovati naslov (zadeva v vrstici pod naslovom prejemnika), uradni nagovor učitelja/učiteljice, kratka vsebina (kaj, zakaj pošiljate), pozdrav in podpis. Ker se v uradnih besedilih uporablja knjižni jezik, morate upoštevati tudi pravopis (velika začetnica, ločila, pravilni zapis besed).

Vem, da to znate, saj se učimo pri slovenščini. Zdaj pa to še osmislimo in znanje uporabimo v praksi.

učiteljica Barbara Lemež


Zadnja sprememba: ponedeljek, 6 april 2020, 10:01