Priznavanje predmetov poklicne mature (POM)

Če imate iz predhodnega izobraževanja že opravljeno poklicno maturo ali splošno maturo, se vam pri opravljanju poklicne mature za program Predšolska vzgoja prizna kot opravljen 1. izpitni predmet: Slovenščina in 3. izpitni predmet: Matematika ali Tuj jezik.

Opravljati morate še izpit iz 2. predmeta poklicne mature: Vzgoja predšolskega otroka (ki zajema sklop vsebin iz strokovnih modulov: Varno in zdravo okolje/Varnost in zdravje v vrtcu; Razvoj in učenje predšolskega otroka/Razvojna psihologija; Kurikulum oddelka v vrtcu; Pegagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju) in izpit iz 4. predmeta: Praktični nastop z zagovorom.


Zadnja sprememba: sreda, 30 marec 2022, 09:50