Narek 2 - rešitve

Preveri rešitve. Naj samo pojasnim, da se vrsta živali piše z malo začetnico (modras, gad, zajec, medved). Beseda "laški" pa samo poimenuje vrsto živali in se konča na -ski, zato se piše z malo (tako kot slovenski, italijanski). Nagrada ima tokrat lastno ime bitja (Kidričeva nagrada), zato je zapisana z veliko. 

Narek 2 - rešitve

Last modified: Wednesday, April 8, 2020, 6:40 PM