Pravila nogometne igre - OFSAJD


1. Ofsajd položaj
Igralec je v ofsajd položaju, če:
• je katerikoli del igralčeve glave, telesa ali nog bližje nasprotnikovi prečni črti od žoge in predzadnjega nasprotnika. Roke igralcev, vključno z vratarji, se ne upoštevajo.
Igralec ni v ofsajd položaju, če je v višini:
• s predzadnjim nasprotnim igralcem ali
• z zadnjima dvema nasprotnima igralcema.

2. Prekršek ofsajda
Igralec, ki je v ofsajd položaju v trenutku, ko se je žoge dotaknil ali z njo igral eden izmed soigralcev, je kaznovan le, če se je vključil v aktivno igro z:
• vplivom na igro, tako da igra ali se dotakne žoge, ki jo je podal ali se je dotaknil soigralec ali
• vplivom na nasprotnika, tako da:
• preprečuje nasprotniku igrati ali biti zmožen igrati z žogo z očitnim oviranjem nasprotnikovega vidnega polja ali
• napada nasprotnika v borbi za žogo ali
• jasno poskuša igrati z žogo, ki je blizu njega in to dejanje vpliva na nasprotnika
• napravi očitno dejanje, ki jasno vpliva na zmožnost nasprotnika igrati z žogo ali
• pridobitvijo prednosti, tako da igra z žogo ali vpliva na nasprotnika

Ni ofsajd, če igralec prejme žogo neposredno iz:
• udarca od vrat ali
• vmetavanja ali
• udarca iz kota.

4. Prekrški in kazni
V primeru prekrška ofsajda sodnik dosodi indirektni prosti udarec z mesta, kjer je prišlo do prekrška, četudi je to na igralčevi polovici igrišča.
 Če igralec zapusti igrišče namenoma, mora biti opomnjen ob naslednji prekinitvi igre. Napadalec lahko stopi ali ostane izven igrišča, da ne bi bil vključen v aktivno igro.Zadnja sprememba: torek, 14. april 2020, 16:44