Kako tvorim opis rastline?

Ker smo bili v ponedeljek prosti, bo ta teden pol ure za literaturo ali gledališče v petek. Včeraj sem vam pozabila dopisati, da 7. in 8. naloge na str. 26 NI POTREBNO rešiti.

Nadaljujte z reševanjem nalog v DZ, poglavje "Kako tvorim opis rastline?", od str. 28 do 31, od 1. naloge do vključno Dopolni in pomni. Izpusti pa 3. nalogo na str. 29 ter 5. nalogo na str. 30.

6. nalogo na str. 30 naredi v zvezek pod naslovom Opis rastline. Opis naj bo kratek, vendar naj vsebuje vse ključne besede in podatke.

Rešitve bom objavila v petek. Upam, da jih redno pogledaš in preveriš svoje reševanje v DZ.


Last modified: Wednesday, April 15, 2020, 10:29 AM