Pravila nogometne igre - PREKRŠKI IN NEŠPORTNO OBNAŠANJE


Direktni in indirektni prosti udarci ter kazenski udarci so lahko dosojeni le za prekrške, storjene ko je žoga v igri.
1. Direktni prosti udarec
Direktni prosti udarec je dosojen, če igralec nad nasprotnikom napravi enega izmed naslednjih prekrškov na način, ki je po oceni sodnika malomaren, brezobziren ali z uporabo prekomerne sile:
• brcne ga ali poskusi brcniti,
• napada ga z ramo
• porine ga
• skoči nanj
• spotakne ga ali poskusi spotakniti
• štarta nanj ali ga napada
• udari ga ali poskusi udariti (vključujoč udarec z glavo).
Če prekršek vsebuje dotik, se kaznuje z direktnim prostim udarcem ali kazenskim udarcem.
• »Malomarno« pomeni, da je igralec pri svojem dejanju pokazal premalo pozornosti ali pazljivosti ali deluje neprevidno. Disciplinska kazen ni potrebna.
• »Brezobzirno« pomeni, da je igralec deloval z neupoštevanjem nevarnosti ali posledic za nasprotnika in mora biti opomnjen.
• »Uporaba prekomerne sile« pomeni, da je igralec presegel potrebno uporabo sile in je ogrozil varnost nasprotnika ter mora biti izključen.

Prekrški, ki se kaznujejo z opominom
Sodnik bo opomnil igralca, če napravi enega izmed naslednjih prekrškov:
• nešportno obnašanje,
• nestrinjanje s sodnikovo odločitvijo z besedo ali dejanji,
• vztrajno kršenje Pravil igre (ni določeno število ali vzorec prekrškov, ki pomenijo vztrajnost)
• zavlačevanje nadaljevanja igre,
• neupoštevanje predpisane razdalje ob nadaljevanju igre z udarcem iz kota, prostim udarcem ali vmetavanjem,
• vstop ali vrnitev na igrišče brez sodnikovega dovoljenja ali namerna zapustitev igrišča brez sodnikovega dovoljenja. Sodnik bo opomnil rezervnega ali zamenjanega igralca, če napravi enega izmed naslednjih prekrškov:
• nešportno obnašanje,
• izkazovanje nestrinjanja s sodnikovo odločitvijo z besedo ali dejanji,
• zavlačevanje nadaljevanja igre
• vstop ali vrnitev na igrišče brez sodnikovega dovoljenja.
Prekrški zaradi nešportnega obnašanja
V različnih okoliščinah mora biti igralec opomnjen zaradi nešportnega obnašanja, npr. če:
• na brezobziren način stori prekršek, ki se kaznuje z direktnim prostim udarcem,
• stori prekršek, da bi oviral ali preprečil obetaven napad, razen če sodnik dosodi kazenski udarec zaradi prekrška pri poskusu igrati z žogo
• prepreči nasprotniku čisto priložnost za doseganje zadetka s prekrškom pri poskusu igrati z žogo in ko sodnik dosodi kazenski udarec.
• igra z žogo z roko, da bi oviral ali preprečil obetaven napad
• igra z žogo z roko v poskusu doseči zadetek (ne glede na to, ali je bil pri tem uspešen ali ne) ali v neuspešnem poskusu preprečiti zadetek
• poskuša prevarati sodnika s hlinjenjem poškodbe ali pretvarjanjem, da je bil nad njim storjen prekršek (simuliranje),
• med igro ali brez dovoljenja sodnika zamenja mesti z vratarjem,
• kaže pomanjkanje spoštovanja do igre,
• medtem ko z dovoljenjem sodnika zapušča igrišče, igra z žogo,
• verbalno moti nasprotnika med igro ali ob nadaljevanju igre,
• na igrišču napravi nedovoljene oznake,
• uporabi nameren trik, da bi podal žogo (vključno iz prostega udarca) svojemu vratarju z glavo, prsmi, kolenom itd. in da bi obšel Pravila, ne glede na to, ali se je vratar žoge dotaknil z rokami ali ne.
Proslavljanje zadetka
Igralec sme poslavljati zadetek, vendar proslavljanje ne sme biti pretirano. Koreografska proslavljanja se ne spodbujajo in ne smejo povzročiti pretirane izgube igralnega časa.
Zapuščanje igrišča zaradi proslavljanja zadetka ni prekršek za opomin, vendar naj bi se igralci vrnili na igrišče, kakor hitro je mogoče.
Igralec mora biti opomnjen, če:
• napravi kretnje ali dejanja, ki so provokativna, podcenjujoča ali podžigajoča
• pleza na ogrado okoli igrišča in / ali se približuje gledalcem na način, ki povzroči varnostne probleme
• sleče majico ali si z majico pokrije glavo
• pokrije glavo ali obraz z masko ali podobnim predmetom.
Zavlačevanje nadaljevanja igre
Sodnik mora opomniti igralce, ki zavlačujejo nadaljevanje igre z:
• izvajanje prostega udarca z napačnega mesta da bi izsilili ponovitev,
• dajanjem vtisa, da bo vmetaval, nato pa nenadoma prepusti vmetavanje soigralcu,
• udarjanjem ali odnašanjem žoge stran ali izzvanjem konfrontacije z namernim dotikanjem žoge, potem ko je sodnik prekinil igro,
• pretiranim zavlačevanjem z nadaljevanjem igre,
• zavlačevanjem z zapustitvijo igrišča v postopku zamenjave,

Prekrški, ki se kaznujejo z izključitvijo
Sodnik bo izključil igralca, rezervnega ali zamenjanega igralca, ki napravi enega izmed naslednjih prekrškov:
• resen prekršek,
• nasilno obnašanje,
• pljuvanje na nasprotnika ali drugo osebo,
• preprečevanje nasprotni ekipi doseganje zadetka ali čiste priložnosti za doseganje zadetka z namerno igro z žogo z roko (razen vratarja v njegovem kazenskem prostoru),
• preprečevanje zadetka ali čiste priložnosti za doseganje zadetka nasprotniku, ki se na splošno
giblje proti kršiteljevim vratom, s prekrškom, ki se kaznuje s prostim udarcem,
• uporabljanje nespodobnih ali žaljivih besed in/ali kretenj,
• prejem drugega opomina na isti tekmi.
Igralec, rezervni ali zamenjani igralec, ki je bil izključen, mora zapustiti bližino igrišča in tehnični prostor.
Preprečitev čiste priložnosti za doseganje zadetka
Če igralec prepreči nasprotniku zadetek ali čisto priložnost za doseganje zadetka z namerno igro z
žogo z roko, bo igralec vselej izključen.
Če igralec stori nad nasprotnikom prekršek, ki prepreči nasprotniku čisto priložnost za doseganje zadetka in sodnik dosodi kazenski udarec, bo opomnjen, če je bil prekršek storjen pri poskusu igrati z žogo. V vseh drugih okoliščinah (npr. vlečenje, držanje ali porivanje ali ni možnosti igrati z žogo itd.), mora biti kršitelj izključen. Če igralec, izključeni, rezervni ali zamenjani igralec vstopi na igrišče brez
potrebnega dovoljenja sodnika in vpliva na igro ali na nasprotnika ter prepreči nasprotni ekipi zadetek ali čisto priložnost za doseganje zadetka, mora biti izključen.

Resni prekrški
Start ali napad, ki ogroža varnost nasprotnika ali uporablja prekomerno silo ali brutalnost, se mora kaznovati kot resen prekršek. Igralec, ki v borbi za žogo skače na nasprotnika od spredaj, s strani ali od zadaj z uporabo ene ali obeh nog, s prekomerno silo ali ogrožanjem varnosti nasprotnika, napravi resen prekršek.
Nasilno obnašanje
Nasilno obnašanje je, ko igralec uporabi ali poskuša uporabiti prekomerno silo ali brutalnost nad nasprotnikom, ko se ne bori za žogo, ali nad soigralcem, uradno osebo ekipe, sodnikom, gledalcem ali katero drugo osebo, ne glede na to, ali je prišlo do dotika.
Dodatno je igralec, ki z roko namerno udari nasprotnika ali drugo osebo v glavo ali obraz, ko se ne bori za žogo, kriv nasilnega obnašanja, razen če je uporabljena sila zanemarljiva.
Prekrški z metanjem predmeta (ali žoge)
V vseh primerih sodnik ustrezno disciplinsko ukrepa:
• brezobzirno – opomni kršitelja zaradi nešportnega obnašanja
• uporaba prekomerne sile – izključitev kršitelja zaradi nasilnega obnašanja.


Zadnja sprememba: sreda, 15. april 2020, 15:32