Pravila nogometne igre - TRAJANJE IGRE

TRAJANJE IGRE

1. Polčasa
Tekmo sestavljata dva enaka polčasa po 45 minut. Skrajšata se lahko le z dogovorom med sodnikom in obema ekipama, doseženem pred začetkom tekme in ki je v skladu s tekmovalnimi pravili.

2. Odmor med polčasoma
Igralci so upravičeni do odmora med polčasoma, ki ni daljši od 15 minut. Kratek odmor za osvežitev
je dovoljen v odmoru med podaljškoma. Tekmovalna pravila morajo določiti trajanje odmora med polčasoma, ki se lahko spremeni samo s privolitvijo sodnika.

3.Nadomestitev časa
V vsakem polčasu sodnik nadomesti ves izgubljeni čas v tem polčasu zaradi:
• zamenjav,
• ocene in/ali premestitve poškodovanih igralcev,
• izgubljanja časa,
• disciplinskih kazni
• prekinitev za osvežitve ali drugih medicinskih razlogov, dovoljenih s tekmovalnimi pravili
• kakšnega drugega vzroka, vključno z vsako pomembno zakasnitvijo nadaljevanja igre (npr. proslavljanje zadetka).
Ob koncu zadnje minute v vsakem polčasu četrti sodnik nakaže minimalni dodatni čas, kot ga je določil sodnik. Dodatni čas lahko sodnik podaljša, skrajša pa ne. Če sodnik pomotoma skrajša ali podaljša prvi polčas, tega ne sme uravnavati s podaljšanjem ali skrajšanjem drugega polčasa.

4. Kazenski udarec
Če je potrebno izvesti kazenski udarec ali ponoviti njegovo izvedbo, se podaljša trajanje polčasa, dokler kazenski udarec ni dovršen.

5. Dokončno prekinjena tekma
Dokončno prekinjena tekma se ponovi, razen če tekmovalna pravila ali organizator določijo drugače.
1. Odmor med polčasoma na tekmah z normalnim igralnim časom traja 15 minut.
2. Če je bila tekma prekinjena zaradi višje sile (npr. stanja igrišča, vremenskih razmer in podobno), bo odigran preostali igralni čas v terminu, ki ga bo določil pristojni tekmovalni organ.

Zadnja sprememba: torek, 21. april 2020, 21:09