Edninski in množinski samostalniki

Pa poglejmo, kaj ste do sedaj spoznali o samostalnikih. Zdaj že veste, kaj poimenujejo, kako se po njih vprašamo, znate določiti spol in pa število števnim samostalnikom.

Kako pa štejete npr. samostalnik POČITNICE? 

ena počitnica       dve počitnici     tri počitnice          Ali res?  :)))

Pa veste, katerega spola so POČITNICE?  

Za boljše razumevanje si poglejte mojo razlago v temle filmčku.


Nato se lotite reševanja enote "Kateri samostalniki so edninski, kateri so množinski?" v DZ, str. 62 do 65. Rešite celo enoto.


Zadnja sprememba: torek, 5. maj 2020, 18:12