Pravila nogometne igre - ZAČETEK IN NADALJEVANJE IGRE

Z začetnim udarcem se začnejo oba polčasa, oba podaljška in nadaljevanja igre po doseženem zadetku. Prosti udarci (direktni in indirektni), kazenski udarci, vmetavanja, udarci od vrat in udarci iz kota so druga nadaljevanja igre.
Če pride do prekrška, ko je žoga izven igre, to ne spremeni vrste nadaljevanja igre.

1. Začetni udarec
Postopek
• Ekipa, ki dobi žreb s kovancem, odloči, na katera vrata bo napadala v prvem polčasu.
• Nasprotna ekipa izvede začetni udarec.
• Ekipa, ki dobi žreb, izvede začetni udarec za začetek drugega polčasa.
• V drugem polčasu ekipi zamenjata strani in napadata na druga vrata.
• Potem ko ekipa doseže zadetek, izvede začetni udarec nasprotna ekipa.
Pri vsakem začetnem udarcu:
• Vsi igralci, razen izvajalca, morajo biti na svoji polovici igrišča.
• Nasprotniki ekipe, ki izvaja začetni udarec, so vsaj 9,15 m od žoge, dokler
le-ta ni v igri
• žoga mora mirovati na središčni točki.
• Sodnik da znak za izvedbo.
• Žoga je v igri, ko je udarjena z nogo in se očitno premakne.
• Iz začetnega udarca je mogoče neposredno doseči zadetek. Če je žoga
neposredno udarjena v izvajalčeva vrata, je dosojen udarec iz kota za nasprotnike.

Prekrški in kazni
Če se izvajalec začetnega udarca ponovno dotakne žoge, preden se je dotakne drug igralec, se dosodi indirektni prosti udarec ali direktni udarec zaradi namerne igre z roko. V primeru katere druge kršitve postopka za izvedbo začetnega udarca se začetni udarec ponovi.

2.Sodniški met
Postopek
Sodnik spusti žogo na mestu, kjer se je nahajala v trenutku prekinitve igre, razen če je bila igra prekinjena znotraj vratarjevega prostora, ko se sodniški met izvede na črti vratarjevega prostora, ki je vzporedna s prečno črto, na točki, ki je najbližja mestu žoge ob prekinitvi igre. Žoga je v igri, ko se dotakne tal. Poljubno število igralcev se lahko bori za žogo (vključno z vratarjem). Sodnik ne more določiti, kdo se sme boriti za žogo ob sodniškem metu, niti njegovega izida.

Prekrški in kazni
Sodniški met se ponovi:
• če se žoga dotakne igralca, preden se dotakne tal,
• če žoga po tem, ko se dotakne tal, zapusti igrišče, ne da bi se dotaknila
igralca. Če žoga konča v vratih, ne da bi se dotaknila vsaj dveh igralcev, se igra
nadaljuje z:
• udarcem od vrat, če konča v nasprotnikovih vratih
• udarcem iz kota, če konča v lastnih vratih.

Odločbe NZS
1. Pred začetkom tekme sta ekipi dolžni priti na sredino igrišča skupaj s sodniki in pozdraviti sodnike, igralce nasprotne ekipe ter gledalce.
2. Kapetan vsake ekipe je dolžan na začetku in koncu tekme pozdraviti sodniško ekipo in kapetana nasprotne ekipe.
3. Če se ena od ekip ob času, določenem za začetek tekme, ne pojavi na igrišču, bo sodnik počakal 15 minut in po tem času zapisniško ugotovil, da tekme ni bilo, ker ena od ekip ni prispela. V primeru višje sile, ko ekipi ni uspelo prispeti do začetka tekme in je sodnik o tem obveščen, sodnik oceni, ali se kljub naknadnemu čakanju tekma lahko pravočasno konča, kakor tudi morebitne naslednje tekme na istem igrišču.

Zadnja sprememba: ponedeljek, 11. maj 2020, 18:27