Pravila nogometne igre - KAZENSKI UDARCI

Kazenski udarec je dosojen, če igralec stori prekršek, ki se kaznuje z direktnim prostim udarcem znotraj svojega kazen¬skega prostora ali izven igrišča med akcijo, kot je opisano v Pravilih 12 in 13.
Iz kazenskega udarca je mogoče neposredno doseči zadetek.

1. Postopek
Žoga mora mirovati na kazenski točki. Izvajalec kazenskega udarca mora biti jasno identificiran.
Vratar braneče se ekipe se mora zadržati na prečni črti med obema vratnicama, z obrazom obrnjen proti izvajalcu, dokler ni žoga udarjena z nogo.
Drugi igralci (razen izvajalca) se morajo nahajati:
• na igrišču,
• zunaj kazenskega prostora,
• za kazensko točko,
• najmanj 9,15 m od kazenske točke.
Ko igralci zavzamejo položaj v skladu s tem Pravilom, sodnik da znak za izvedbo kazenskega udarca.
Izvajalec kazenskega udarca mora udariti žogo z nogo naprej. Udarec s peto je dovoljen pod pogojem, da se žoga premakne naprej.
Žoga je v igri, ko je udarjena z nogo in se očitno premakne. Izvajalec ne sme ponovno igrati z žogo, dokler se je ne dotakne drug igralec. Kazenski udarec je dovršen, ko se žoga zaustavi, gre izven igre ali sodnik prekine igro zaradi prekrška.
Igralni čas na koncu vsakega polčasa ali podaljška se podaljša, da bi se omogočila izvedba in dovršitev kazenskega udarca. V tem primeru je kazenski udarec je dovršen, ko se po izvedenem udarcu žoga zaustavi, gre izven igre, z njo igra drug igralec (vključno z izvajalcem), ki ni vratar, ki brani udarec ali ko sodnik prekine igro zaradi prekrška izvajalca ali njegove ekipe. Če stori prekršek igralec braneče se ekipe (vključno z vratarjem) in zadetek ni dosežen, se kazenski udarec ponovi.

2. Prekrški in kazni
Ko sodnik da znak za izvedbo kazenskega udarca, mora biti izveden. Če se, preden je žoga v igri, zgodi ena izmed naslednjih situacij:
• Izvajalec kazenskega udarca ali njegov soigralec krši Pravila igre:
• če je bil zadetek dosežen, se kazenski udarec ponovi,
• če zadetek ni bil dosežen, sodnik igro prekine in dosodi indirektni prosti udarec, razen v primerih naslednjih prekrškov, ko bo igra prekinjena in se bo nadaljevala z indirektnim prostim udarcem ne glede na to, ali je bil zadetek dosežen ali ne:
• kazenski udarec je udarjen nazaj
• soigralec identificiranega izvajalca izvede udarec; sodnik igralca, ki je izvedel udarec, opomni
• pretvarjanje udarca žoge, potem ko je izvajalec nehal teči (pretvarjanje med tekom je dovoljeno); sodnik izvajalca opomni
• Vratar ali njegov soigralec krši Pravila igre:
• če je bil zadetek dosežen, se dosodi zadetek,
• če zadetek ni bil dosežen, se kazenski udarec ponovi; sodnik vratarja opomni, če je odgovoren za prekršek.

Zadnja sprememba: torek, 19. maj 2020, 21:35