Pravila nogometne igre - NOGOMETNI POJMI


Branjenje
Dejanje igralca, ko igralec s katerim koli delom telesa, razen z rokami (z izjemo vratarja v kazenskem prostoru) zaustavi ali poskusi zaustaviti žogo, ki gre v vrata ali zelo blizu vrat.

Brezobzirno
Dejanje (običajno start ali napad) igralca, ki ne upošteva (ignorira) nevarnost ali posledice za nasprotnika.

Brutalnost
Dejanje, ki je divje, neusmiljeno in namenoma nasilno.

Direktni prosti udarec
Prosti udarec, iz katerega je lahko dosežen zadetek z neposrednim udarcem žoge v nasprotnikova vrata.

Dodaten čas
Izgubljeni igralni čas, ki ga sodnik nadomesti na koncu posameznega polčasa zaradi zamenjav, poškodb, disciplinskih ukrepov, proslavljanja zadetkov itd.

Dokončna prekinitev tekme
Končati tekmo pred predvidenim zaključkom.

Duh pravil
Glavna / bistvena načela / etos nogometa.

Elektronski sistemi nadzora delovanja igralca (EPTS)
Sistem, ki beleži in analizira podatke o fizični in psihološki zmogljivosti igralca.

Hibridni sistem
Kombinacija naravnih in umetnih materialov, ki tvori igralno površino in zahteva sončno svetlobo, vodo, kroženje zraka in košnjo.

Hitri prosti udarec
Prosti udarec (z dovoljenjem sodnika) izveden zelo hitro po tem, ko je bila igra prekinjena.

Igranje
Dejanje igralca, ki se namerno dotakne žoge.

Igrišče
Igralna površina, ki jo omejujejo vzdolžni in prečni črti ter mreže, kjer se uporabljajo.

Igralna razdalja
Oddaljenost do žoge, ki omogoča igralcu dotakniti se žoge, tako da iztegne nogo ali skoči ali da vratar skoči z iztegnjenimi rokami. Razdalja je odvisna od telesne višine igralca.

Indirektni prosti udarec
Prosti udarec, iz katerega je lahko dosežen zadetek le, če se je po izvedbi žoge
dotaknil še drug igralec katerekoli ekipe.

Izključitev
Disciplinski ukrep, ko mora igralec zapustiti igrišče za ves preostali igralni čas po tem, ko je storil prekršek za izključitev (ki se nakaže z rdečim kartonom); če se je tekma že začela, se igralca ne more nadomestiti.

Kazen
Disciplinski ukrep, ki ga sprejme sodnik.

Kaznovanje
Kaznovatti, običajno s prekinitvijo igre in dosojenim prostim ali kazenskim udarcem za nasprotnika.

Motenje
Vznemirjanje, beganje ali pritegovanje pozornosti (običajno nepošteno).

Nadaljevanje igre
Kateri koli način nadaljevanja igre po tem, ko je bila prekinjena.

Namerno
Zavestno dejanje (ne naključno ali po nesreči).

Napad (na nasprotnika) z ramo
Telesni napad na nasprotnika, običajno z uporabo rame ali zgornjega dela roke
(ki se drži blizu telesa).

Nasilno obnašanje
Dejanje, ki ni start ali napad v boju za žogo in ki uporabi ali poskusi uporabiti prekomerno silo ali brutalnost proti nasprotniku ali ko igralec namerno udari
nekoga v glavo ali obraz, razen če je uporaba sile zanemarljiva.

Nespodobno ali žaljivo govorjenje
Verbalno ali fizično obnašanje, ki je prostaško, željivo, nespoštljivo; kaznuje se z izključitvijo (rdeči karton).

Nestrinjanje s sodnikovo odločitvijo
Javno nestrinjanje s sodnikovo odločitvijo (verbalno in / ali fizično), ki se kaznuje z opominom (rumeni karton).

Nešportno obnašanje
Nepošteno dejanje / obnašanje; kaznuje se z opominom

Ogrožanje varnosti nasprotnika
Spraviti nasprotnika v nevarnost ali tveganje (poškodbe).

Opomin
Uradna kazen, o kateri se poroča disciplinskim organom in se nakaže z rumenim kartonom. Dva opomina na isti tekmi imata za posledico izključitev igralca.

Oviranje
Upočasniti, blokirati ali preperčiti nasprotnikovo dejaje ali gibanje.

Podaljški
Način poskusa za določitev izida tekme, ki sestoji iz dveh enako dolgih igralnih
obdobij, ki posamično ne presegata 15 minut.

Pravilo zadetka v gosteh
Postopek za določitev zmagovalca tekme, ko sta obe ekipi dosegli enako število
zadetkov; zadetek dosežen v gosteh šteje dvojno.

Prednost
Sodnik dovoli nadaljevanje igre, ko je storjen prekršek, če to koristi nekrivi ekipi.

Pregled poškodovanih igralcev
Hitra ocena poškodbe, običajno s strani medicinskega osebja, da bi se ugotovilo, ali igralec potrebuje oskrbo.

Prekomerna sila
Uporaba večje sile / energije, kot je potrebno.

Prekršek
Dejanje, ki je proti / krši / ne spoštuje Pravil.

Presoja / diskrecija
Mnenje sodnika ali drugega sodnika ob sprejemanju odločitve.

Prestreže
Prepreči žogi priti na namenjeno destinacijo.

Pretirano vmešavanje
Dejanje / vpliv, ki je nepotreben.

Pretvarjanje
Dejanje, ki poskuša zmesti nasprotnika. Pravila opredeljujejo dovoljeno in nedovoljeno pretvarjanje.

Prevara
Dejanje, namenjeno zavajanju / ukani sodnika, da bi sprejel napačno odločitev
/ disciplinsko kazen, ki bi koristila temu igralcu in / ali njegovi ekipi.

Resen prekršek
Start ali napad v borbi za žogo, ki ogroža varnost nasprotnika ali uporablja prekomerno silo ali brutalnost; kaznuje se z izključitvijo (rdeči karton).

Simuliranje
Dejanje, ki ustvari napačen vtis, da se je nekaj zgodilo, ko se ni; stori ga igralec, da bi si pridobil nepravično korist.

Sodniški met
»Nevtralni« način nadaljevanja igre, ko sodnik spusti žogo med igralce obeh ekip; žoga je v igri, ko se dotakne tal.

Start
Napad z nogo v borbi za žogo (na tleh ali v zraku).

Tehnični prostor
Opredeljen prostor na stadionu za uradne osebe ekipe, ki vključuje sedišča.

Tehnično osebje
Uradni člani ekipe, ki niso igralci, vpisani na uradnem seznamu ekipe, npr. trener, maser, zdravnik.

Tehnologija na prečni črti (GLT)
Elektronski sistem, ki takoj obvesti sodnika, če je bil dosežen zadetek, t.j. ko je
vsa žoga prešla preko prečne črte v vratih.

Tretja oseba
Oseba, ki ni eden od sodnikov ali na seznamu ekipe (igralci, rezervni igralci in
uradne osebe ekipe).

Udarci s kazenske točke
Postopek za določitev izida tekme, ko obe ekipi izmenično izvajata udarce, dokler ena ne doseže zadetek več kot druga in sta obe izvajali enako število udarcev (razen če ena ekipa med izvajanjem prvih petih udarcev ne more več izenačiti rezultata druge, četudi bi izvajala preostale udarce).

Uradna oseba ekipe
Oseba, ki ni igralec, vpisana na uradni seznam ekipe, npr. trener, maser, zdravnik.

Začasna izključitev
Začasno suspendiranje igralca za naslednji del tekme, če je igralec storil določen ali katerikoli prekršek, ki se kaznuje z opominom (odvisno od tekmovalnih pravil).

Začasno prekiniti
Prekiniti tekmo za določen čas z namenom morebitnega nadaljevanja igre, npr. zaradi megle, močnega dežja, nevihte, resne poškodbe.

Zanemarljivo
Nepomembno, minimalno.

Znak
Fizična informacija s strani sodnika ali drugega sodnika; običajno je to znak z roko ali z zastavico ali žvižg (le sodnik).

Zadnja sprememba: petek, 22. maj 2020, 13:30