Kako pišemo svojilne pridevnike iz osebnih lastnih imen?

Dragi učenci!

Danes nadaljujete s "proučevanjem" pridevnika v DZ. 

Ste se kdaj spraševali, ali je prav, ko radi rečete npr.: Zdravljica je pesem od Prešerna? 
Vas je učiteljica kdaj popravila, ko ste tako rekli oziroma napisali?
Vem, da veste, kako je prav: Zdravljica je Prešernova pesem. 
Zdaj v zadnji povedi poiščite samostalnike. Dva sta. Vendar le eden ima pridevnik. Kateri?
Tako je. Ob samostalniku pesem, ki je ženskega spola in v ednini, imamo pridevnik Prešernova, ki je prav tako ž. sp. v ed. Je svojilni pridevnik, saj se vprašamo "ČIGAVA pesem?". 
Bodite pozorni na zapis začetnice tega pridevnika. Kaj lahko sklepate? 
Svojilni pridevniki, ki jih izpeljemo iz lasnih imen bitij (npr. Prešeren - Prešernova), se pišejo z veliko začetnico.

Sedaj rešite enoto Kako pišemo svojilne pridevnike iz osebnih lastnih imen v DZ od str. 78 do vključno 81. 

Last modified: Sunday, 24 May 2020, 8:32 PM