Kako pišemo vrstne pridevnike iz zemljepisnih lastnih imen?

Danes nas čaka še zadnja snov pri obravnavi pridevnikov. Najprej si oglejte spodnjo razlago.

Vrstni prid. iz ZLI1

Vrstni prid. iz ZLI 2

Zdaj rešuj enoto "Kako pišemo vrstne pridevnike iz zemljepisnih lastnih imen?" v DZ od str. 82 do vključno 85. Pri 10. nalogi ni potrebno povedi napisati v zvezek, pač pa jih lahko zapišeš kar v DZ na isti strani spodaj, kjer je še nekaj prostora.


Last modified: Monday, May 25, 2020, 9:57 AM