Pridevnik - utrjevanje

Dragi učenci!

Pridevnik smo predelali. Zdaj je potrebno to snov utrjevati. Danes najprej naredite zapis v zvezek pod jezik o tem, kaj je pridevnik. Prepišite s spodnje slike.

Pridevnik_zapis

Nato rešujte vaje v DZ v enoti "Poglej, kaj vse znaš!" Reši naloge od 2. do vključno 8. na str. 87 do 89. 


Last modified: Tuesday, 26 May 2020, 8:08 PM