O Erasmus+ mobilnosti v PIU, v šolskem letu 2021/2022

Povezava do prezi predstavitve mobilnosti: https://prezi.com/view/gypGCgZ3tACpmiuWTzaP/

Načrtujemo izpeljavo dvotedenskega opravljanja praktičnega usposabljanja v tujih vrtcih. Tri  skupine, 10 do 15 dijakinj-ov v vsaki skupini, iz 3. in  4. letnika SSI-predšolska vzgoja, bodo od 16.  do 31. oktobra 2021 opravljale praktično izobraževanje in usposabljanje v tujini (PIU - VET), v projektu »Pilonovci po znanje tudi v evropske vrtce« - »Learning by doing in european kindergartens«.  

Ti dijaki-nje opravljajo PUD pri delodajalcu tudi v Sloveniji, v okviru terminskega razporeda. Opravljanje PUD-a v Sloveniji se jim skrajša za delež prakse, opravljene v tujini, to je 10 dni. Delodajalce-vrtce v Sloveniji o tem pravočasno obvestimo. 

O svoji E+ mobilnosti dijak-inja seznani tudi  mentorja-ico v vrtcu. Preostale dni PUD  dijak-inja opravi v Sloveniji, v dodeljenem vrtcu, po terminskem razporedu, ki velja za vse dijake. (10 dni ima priznanih iz mobilnosti v tujini)

V šolskem letu 2021/2022 načrtujemo naslednje Erasmus+ mobilnosti:


število
dijakov
v skupini**
termin izvedbe projekta kraj, regija, država izvedbe projekta opombe*
10-1516. 10. - 31. 10. 2021 Braga, regija Minho, Portugalska
10-15 16. 10. - 31. 10. 2021 Malaga, Andaluzija, Španija
10-15 16. 10. - 31. 10. 2021 Palermo, Sicilija, Italija
* Priprava, izvedba in analiza projekta bo potekala po načrtu, protokolu programa Erasmus+. Sledili bomo epidemiološki sliki koronavirusa v državah gostiteljicah in si v primeru slabšanja stanja pridružujemo pravico spremembe terminov izvedbe ali celo odpoved Erasmus+ PIU v tujini. V tem primeru ti dijaki opravljajo PUD vrtcu, ki jih je dodeljen v Sloveniji. 
**Skupina je sestavljena iz dijakov 3. in 4. letnika. Izbor bo narejen na podlagi razpisa za sodelovanje v projektu (julij 2021); vsaka skupina ima učitelja-ico spremljevalca-ko na mobilnost.

V začetku septembra 2021 bomo povabili zainteresirane dijake na informativni sestanek.


Zadnja sprememba: torek, 8 junij 2021, 15:33