Navodila za pripravo samostojnega nastopa ali predstavitve seminarske naloge

Izdelajte seminarsko nalogo iz določenega področja. Predstavite jo v obliki Power Point predstavitve drugim udeležencem izobraževanja.

Odločite se ali bo vaša predstavitev zgolj informativna (vsebuje predvsem podajanje informacij) ali pa bo imela namen vplivati na občinstvo (vsebovati mora živ stik med izvajalcem in občinstvom).

Predstavitev naj poteka v treh stopnjah:

UVOD
• poslušalcem povemo o čem bomo govorili
• predstavimo cilje naše predstavitve
• povemo zakaj ravno mi predstavljamo to temo
• povedati zakaj je tema koristna za poslušalce
• pritegnemo pozornost poslušalcev in jih spodbudimo, da bodo aktivno poslušali

JEDRO
• o temi govorimo dovolj podrobno
• govorimo logično
• govorimo v jeziku, ki ga poslušalci razumejo
• pripovedujemo živahno
• uporabljamo primere, s katerimi pojasnjujemo povedano
• za sprostitev povejmo anekdoto

ZAKLJUČEK
• naredimo povzetek naše predstavitve
• povejmo kakšne prednosti prinaša naša rešitev, izdelek, možnost…
• prosimo za vprašanja
• na vprašanja odgovorimo
• povemo kje smo dosegljivi po predstavitvi
• odločno končamo predstavitev


Pri predstavitvi bodite pozorni tudi na telesno držo, mimiko, kretnje in zvočni vtis.
Pripravite si oporne točke. Predstavitev naj traja deset do petnajst minut.


Zadnja sprememba: petek, 15 december 2017, 14:52