Izobraževanje na daljavo v izrednih razmerah

V primeru izvajanja izobraževanja na daljavo vas prosimo, učenci in starši, da si ogledate in upoštevate pravila, ki so zapisana v tej učilnici.

Povzete so ključne informacije iz Pravil šolskega reda, priloge 5.


Splošno

 • V primeru izobraževanja na daljavo strokovno osebje uporablja šolske Arnes spletne učilnice, šolske e-naslove na domeni @voranc.si in videokonferenčno orodje Arnes Zoom za video učne ure.
 • Učenci bodo na začetku šolskega leta dobili natisnjene AAI-prijave. S tem bodo imeli učenci dostop do šolskih spletnih učilnic in e-naslova na domeni @voranc.si. Učenci si lahko z AAI računom (preko povezave o365.arnes.si) na osebni računalnik naložijo licenčni programski paket Office 365, ki vključuje programe Word, Excel, PowerPoint in druge.
 • Učenci do šolske e-pošte lahko dostopajo preko povezave www.outlook.com.
 • Učenci lahko spremenijo geslo svojega AAI računa na povezavi mdm.arnes.si.


Pravila, ki veljajo za učence

 • Učenci predmetne stopnje za spletno komunikacijo z učitelji uporabljajo šolske e-naslove na domeni @voranc.si.
 • Učenci po dogovoru z izvajalci predmetov pregledujejo objave v spletnih učilnicah in vsak delovni dan pregledajo e-pošto na šolskem e-naslovu.
 • Učenci pri spletni komunikaciji z učitelji, vrstniki in ostalimi upoštevajo spletni bonton, ki je opredeljen v Pravilih šolskega reda (str. 40-43).
 • Učenci so dolžni redno sodelovati pri izobraževanju na daljavo, ki vključuje udeležbo na video učnih urah, opravljanje obveznosti iz spletnih učilnic in e-pošte v skladu z navodili učiteljev in predpisanimi roki.
 • Vsebina gradiv, ki jih učitelji objavijo v spletnih učilnicah, je namenjena v izobraževalne
  namene izključno učencem Osnovne šole Prežihovega Voranca. Brez vnaprejšnjega
  dovoljenja oziroma soglasja učitelja kot avtorja gradiva ni dovoljeno uporabljati gradiv za
  druge namene, jih objavljati ali posredovati drugim osebam

 • Če učenec odda nalogo v obliki fotografije (različni formati), mora biti slika v celoti razločna.
 • Oddana naloga mora biti avtorsko delo učenca in ni prepisana od sošolca ali s spleta. Če učitelj ugotovi, da naloga ni avtorsko delo učenca, se naloga zavrne.


Pravila, ki se nanašajo na video učne ure

 • Učenec se na video učno uro prijavi s svojim pravim imenom in priimkom (in ne vzdevkom) ali s pravim imenom in priimkom starša (in ne vzdevkom). Učenec naj ima ob prihodu na video učno uro vklopljeno kamero.
 • Naslovnikom vabila na video učno uro je brez predhodnega soglasja gostitelja prepovedano posredovanje povezave na video učno uro tretjim osebam.
 • Pri izvajanju video učne ure veljajo smiselna pravila vedenja, ki za učence veljajo pri izvajanju rednega pouka.
 • Naslovnikom vabila je prepovedano vsakršno snemanje video učne ure brez predhodnega soglasja vseh udeležencev video učne ure.
 • Učenec ima med video učno uro mikrofon izklopljen in ga vključi zgolj po potrebi.
 • Učenci si med video učno uro ne smejo dopisovati med seboj.
 • Če se učenec iz neutemeljenih razlogov ne udeležuje skupinskih ali individualnih video učnih ur, se njegova neudeležba šteje kot neopravičeni izostanek.
 • Video učna ura traja največ 45 minut.

Zadnja sprememba: sreda, 13 oktober 2021, 13:31