Izobraževanje na daljavo v izrednih razmerah

V primeru izvajanja izobraževanja na daljavo vas prosimo, učenci in starši, da si ogledate in upoštevate pravila, ki so zapisana v tej učilnici.

Povzete so ključne informacije iz Pravil šolskega reda, priloge 5 (str. 43-47).


Splošno

 • V primeru izobraževanja na daljavo strokovno osebje uporablja šolske Arnes spletne učilnice, šolske e-naslove na domeni @voranc.si in videokonferenčno orodje Arnes Zoom za video učne ure.
 • Učenci predmetne stopnje (6. do 9. razred) so v šolskem letu 2020/2021 prejeli natisnjene podatke o AAI računu. S tem so dobili dostop do šolskih spletnih učilnic in e-naslova na domeni @voranc.si, ki je dostopen preko storitve Office 365. Učenci si lahko z AAI računom (preko povezave o365.arnes.si) na osebni računalnik naložijo licenčni programski paket Office 365, ki vključuje programe Word, Excel, PowerPoint in druge.
 • Učenci do šolske e-pošte lahko dostopajo preko povezave www.outlook.com.
 • Učenci lahko spremenijo geslo svojega AAI računa na povezavi mdm.arnes.si.


Pravila, ki veljajo za učence

 • Učenci predmetne stopnje za spletno komunikacijo z učitelji uporabljajo šolske e-naslove na domeni @voranc.si.
 • Učenci po dogovoru z izvajalci predmetov pregledujejo objave v spletnih učilnicah in vsak delovni dan pregledajo e-pošto na šolskem e-naslovu.
 • Učenci pri spletni komunikaciji z učitelji, vrstniki in ostalimi upoštevajo spletni bonton, ki je opredeljen v Pravilih šolskega reda (str. 45-46).
 • Učenci so dolžni redno sodelovati pri izobraževanju na daljavo, ki vključuje udeležbo na video učnih urah, opravljanje obveznosti iz spletnih učilnic in e-pošte v skladu z navodili učiteljev in predpisanimi roki.
 • Vsebina gradiv, ki jih učitelji objavijo v spletnih učilnicah, je namenjena v izobraževalne namene izključno učencem Osnovne šole Prežihovega Voranca Ljubjana. Brez vnaprejšnjega dovoljenja (oziroma soglasja učitelja kot avtorja gradiva) ni dovoljeno uporabljati gradiv za druge namene, jih objavljati ali posredovati drugim osebam.
 • Če učenec odda nalogo v obliki fotografije (različni formati), mora biti slika v celoti razločna.
 • Oddana naloga mora biti avtorsko delo učenca in ni prepisana od sošolca ali s spleta. Če učitelj ugotovi, da naloga ni avtorsko delo učenca, se naloga zavrne.


Pravila, ki se nanašajo na video učne ure

 • Učenec se na video učno uro prijavi s svojim pravim imenom in priimkom (in ne z vzdevkom), drugače ga učitelj ne spusti na video učno uro.
 • Učenec mora imeti ob prihodu v video učno uro vklopljeno kamero.
 • Učenci ali starši ne smejo deliti naprej vabila za udeležbo na video učni uri (razen starši svojemu otroku, za katerega vabilo velja). Naslovnikom vabila je prepovedano širjenje vstopnih podatkov (URL naslov, geslo ipd.) za video učno uro.
 • Pri izvajanju video učne ure veljajo smiselna pravila vedenja, ki veljajo za učence pri izvajanju rednega pouka.
 • Naslovnikom vabila je prepovedano vsakršno snemanje video učne ure brez predhodnega soglasja vseh udeležencev video učne ure.
 • Učenec ima med video učno uro mikrofon izklopljen in ga vključi zgolj po potrebi.
 • Učenci si med video učno uro ne smejo dopisovati.
 • Če se učenec iz neutemeljenih razlogov ne udeležuje skupinskih ali individualnih video učnih ur, se njegova neudeležba šteje kot neopravičeni izostanek.
 • Pri izvajanju video učne ure veljajo smiselna pravila vedenja, ki za učence veljajo pri izvajanju rednega pouka (učenci ne motijo pouka, čas pouka ni namenjen prehranjevanju ipd.).

Zadnja sprememba: četrtek, 22 oktober 2020, 22:00