Navodilo:

Ustvari program s katerim narišeš letnico 2015. Za risanje oziroma vlečenje črte moraš uporabiti ukaz Spusti svinčnik. Ko se figura premakne za sabo vleče sled. Nastavi tudi debelino svinčnika na 6 pik. Če sledi oziroma črte ne potrebuješ več, uporabi ukaz Dvigni svinčnik. Ker boš moral določiti koordinate točk do katerih se bo figura premaknila si za ozadje izberi koordinatni sistem (xy-grid). Učitelj naj ti razloži kako določimo točko na koordinatnem sistemu. Izdelan program si lahko ogledaš tukaj: 2015.swf.

Namig:

Med risanjem črt bo potrebno svinčnik vsakič obrniti za določen kot. Te ukaze najdeš med ukazi za premikanje.

Dodatno:

Letnico lahko napišeš tudi manjšo in dopišeš SREČNO

Zadnja sprememba: ponedeljek, 12 januar 2015, 10:06