Navodilo za govorni nastop

NAVODILA ZA GOVORNI NASTOP

 

Facts about me

V govornem nastopu povej: 

  • osnovne podatke o sebi (ime, starost, kje živiš, nekaj o družini, morda o hišnih ljubljenčkih…)
  • katero šolo obiskuješ, kateri razred in opiši, kakšna je šola (npr.: old, big ...) in kaj je v bližini oz. česa ni (There is/isn’t, There are/aren’t ... )
  • kaj te zanima, v čem si dober/dobra (šolski predmeti, prostočasne dejavnosti)
  • nekaj o svojem kraju in ga opiši
  • kdo je tvoj najboljši prijatelj/prijateljica in ga/jo opiši (izgled in značaj).

 

Potrudi se, da boš pri kriterijih upošteval/a naslednje:

Vsebina: razširi iztočnice (povej več), utemeljuj, primerjaj, pojasni (dobro moraš poznati temo, o kateri govoriš).

Besedišče: uporabljaj bogat nabor besedišča, ne ponavljaj besed.

Slovnica: uporabljaj ustrezne jezikovne strukture, uporabljaj vezniška sredstva (povezuj in tvori daljše povedi).

Govor: govori sproščeno, tekoče, z naravnimi prekinitvami, razločno in pravilno izgovarjaj besede.


Govorni nastop naj ne bo krajši od 3 minut, upoštevaj pa tudi to, da je vsebina (torej vključitev vseh iztočnic) pomembnejša od same dolžine govornega nastopa.

Govorni nastop bo na sporedu, ko se vrnemo v šolo.

Zadnja sprememba: nedelja, 20 december 2020, 22:54