12. teden (25. 1. - 29. 1.)

GUM 7. r (11. ura)

Učenci v zvezek zapišete snov:

___________________________________________________________________________

GLASBENE OBLIKE V RENESANSI

V renesansi nastanejo 3 pomembne glasbene oblike, ki se obdržijo še dolga stoletja. Dve obliki sta obliki cerkvene glasbe ena pa je posvetna.

Maša

Je večglasna, večdelna, vokalna skladba z nabožno vsebino. Vsebuje speve krščanskega bogoslužja v latinščini. Mašo sestavlja 6 skladb, ki so izvedene v določenem vrstnem redu.

Motet

Je večglasna vokalna skladba z nabožno vsebino. Napisana je v latinščini.

Madrigal

Je večglasna vokalna skladba s posvetno vsebino. Običajno je pisana v domačem jeziku naroda iz katerega je izhajal skladatelj. Pogosto vsebuje preprost igriv refren (falala, don diridon …). Skladatelji pri pisanju madrigalov večkrat oponašajo zvoke iz narave.

___________________________________________________________________________

Učenci naredite še:

Poslušajte primer moteta:

Poslušajte dva madrigala. V prvem boste slišali značilni refren, drugi pa govori o živalih, ki jih pevci tudi oponašajo.


Zadnja sprememba: nedelja, 24 januar 2021, 14:14