Seznanila nas je z dvema ključnima problemoma:
1) okolju neprijazne ureditve vodotokov (tako za živali, rastline kot tudi za človeka)
2) vedno večja poplavna ogroženost 

Zanimivo bi bilo najti inovativne rešitve, kako 
1) v urbanem okolju izboljšati stanje rek - kako narediti bolj primerne z vidika življenjskega prostora za številne živali in rastline in hkrati tudi kako narediti bolj primerne, da se ob teh ureditvah dobro počuti človek (se ob rekah potem rekreira, preživlja prosti čas...) - kot primer: Nadiža, Soča, Tržiška Bistrica (Dovžanova soteska) so pravi raj za vse - ljudje se radi zadržujemo ob vodi, če je ta primerne kakovosti in je urejen tudi primeren dostop in je urejeno tako, da se lahko izvajajo razne aktivnosti
2) kako v urbanem okolju zmanjševati hiter odtok padavinske vode v odvodnike - kaj vse lahko naredimo, da se voda zadrži na mestu nastanka (kjer padavina pade na tla).
Zadnja sprememba: nedelja, 19 november 2017, 12:13