14. teden (8. 2. - 12. 2.) in 15. teden (15. 2. - 19. 2.)

GUM 9. r (13. ura)

Vprašanja za utrjevanje snovi.

Vprašanj vam ni treba prepisovati in reševati v zvezek, namenjena so zgolj ponavljanju in učenju.

1.     Kaj je ekspresionizem?

2.     Ko je Arnold Schönberg?

3.     Kaj je dvanajsttonska tehnika ali dodekafonija?

4.     Kaj je neoklasicizem?

5.     Katere glasbene oblike so neoklasicisti obujali?

6.     Naštej 3 neoklasicistične skladatelje?

7.     Katera je najbolj znana skladba skladatelja Prokofjeva?

8.     Po kateri vrsti scenske glasbe je najbolj poznan skladatelj Stravinski?

9.     Katere glasbene ustanove so delovale na Slovenskem na začetku 20. stoletja?

10.  Kaj so Novi akordi?

11.  V katerih glasbenih stilih so ustvarjali slovenski skladatelji na začetku 20. stoletja?

12.  Zakaj sta pomembna skladatelja Emil Adamič in Anton Lajovic?

13.  Kdo je Marij Kogoj?

14.  Kaj so Črne maske?

15.  Zakaj je pomemben Slavko Osterc?

16.  Kaj je značilno za klasično glasbo v drugi polovici 20. stoletja?

17.  Kaj je 4,33?

18.  Kaj je preparirani klavir?

19.  Kaj potrebujemo za izvedbo Helikopterskega kvarteta?

20.  Koliko glasbil sodeluje pri Simfonični pesnitvi za 100 metronomov?

21.  V spomin na kateri dogodek, je nastala sklada Žalostinka žrtvam Hirošime?

22.  Kaj je minimalizem?

23.  Navedi vsaj enega skladatelja, ki piše v minimalističnem slogu?


Zadnja sprememba: nedelja, 7 februar 2021, 13:38