22. mar. - 26. mar 2021 / Delo od doma

GUM 6.r 

Učenci v zvezek zapišete:

___________________________________________________________________________

PROGRAMSKA IN ABSOLUTNA GLASBA


ABSOLUTNA GLASBA nima nobene druge vsebine, ampak samo čisto glasbeno vsebino. To so naslednje glasbene oblike: 

- sonata, simfonija, rondo … 

- skladbe z določeno hitrostjo (presto, andante), 

- skladbe z določenim razpoloženjem (Uspavanka, Nokturno).

PROGRAMSKA GLASBA je glasba, ki ima vsebino oz. jo skladatelj ustvari na temelju določenega zunajglasbenega programa. Spodbude in motive dobiva iz vsakdanjega življenja, likovnih del, literarnih del, narave in podobno (Saint-Saëns–Živalski karneval).

___________________________________________________________________________

Učenci naredite še:

- Poslušajte naslednje primere programske glasbe. Njihove naslove si zapišite v zvezek. Zraven dopišite svoje mnenje, če je skladatelj z glasbo dobro predstavil, kar je napovedal v naslovu.

1. Saint Saens: SLON:

2. Saint Saens: KOKOŠ IN PIŠČANČKI:

3. Vivaldi: ZIMA:

4. Musorgski: PLES PIŠČANČKOV:


Zadnja sprememba: sobota, 20 marec 2021, 13:16