NET ETIKA
Deset pravil, ki nam bodo pomagala ostati to kar smo in psotati nekaj več tudi na spletu:
1. PRAVILO: Ostanimo ljudje
V online komunikaciji imamo za medsebojno sporazumevanje na voljo le besede, ne pa tudi gest, mimike, očesnega kontakta, glasu, tona sogovornika. Tako je mogoče v sporočilih marsikaj spregledati ali drugače razumeti, kot je želel sporočiti pošiljatelj sporočila. Sogovornika tako ne moremo doživeti v celoti in zaradi tega lahko njegova sporočila napačno razumemo. Zato je zelo pomembno vživljanje v vlogo drugega. Ne pozabimo, da komuniciramo z ljudmi in da nam tehnika pri tem le pomaga. Zapisana beseda ima veliko moč.

2. PRAVILO: Ostanimo zvesti svojim načelom tudi v online komunikaciji

Na nekaterih področjih virtualnega prostora so standardi spoštovanja etičnih pravil mogoče drugačni, vsekakor pa ne nižji kot v resničnem življenju. Tako je na primer tudi pri online komunikaciji pomembno upoštevanje avtorstva besedil in sporočil, kot je to pomembno izven virtualnega prostora.

3. PRAVILO: Prepoznavajmo svoj položaj v internetu
Internet ponuja različne možnosti komuniciranja za različne namene. Za različne namene uporabljamo različne stile komuniciranja. Priporočljivo je, da si položaj, v katerem se nahajate, dobro ogledate in šele potem reagirate npr.: v klepetu o TV programih veljajo nekoliko drugačna pravila, kot v sporočilih med strokovnjaki. V različnih klepetalnicah na spletu si pogosto lahko privoščimo tudi govorice, kar tako, kje drugje pa to ni dopustno. Malce previdnosti torej ne bo odveč. Vaša klepetalnica in forum sta namenjena utrjevanju znanja in izmenjavi mnenj, vezanih na program usposabljanja. Za to so odprti posebni forumi. Prav je, da se pri pisanju prispevkov osredotočite na aktivnosti, za druge teme pa poiščete druge komunikacijske poti ali pa forum, ki je namenjen klepetu kar tako.

4. PRAVILO: Spoštujmo čas ljudi in internetnih zmožnosti
V današnjem času strokovnjaki ugotavljajo, da imamo ljudje mnogo manj časa, kot so ga imeli kdaj koli prej. Pri pošiljanju e-pošte ali drugih online sporočil je upoštevanje tega dejstva izjemno pomembno, zato je priporočljivo, da pišemo kratka in jasna sporočila in drugim prihranimo nepotrebno izgubo časa. Prav tako je dobro, da se držimo nekaterih pravil o velikosti sporočil oz. zapisih, ko nekomu pošiljamo sporočila. Pazimo torej, kako 'težek' dokument pripnemo k sporočilu. Zavedajmo se, da nismo center virtualnega prostora. Če smo se pri nekem sporočilu res izjemno potrudili, bi bilo zelo neumestno pričakovati, da nam bodo vsi takoj odgovorili in pokazali enako mero navdušenja, kot ga čutimo sami. Tudi drugi ljudje imajo svoje naloge, s katerimi so zaposleni.

5. PRAVILO: Pokažimo svoje dobre strani
Sprejmimo izziv, ki nam ga daje anonimnost. To ne pomeni, da si virtualni prostor razlagamo kot hladen, neprijazen prostor množice ljudi, ki vstopa v medsebojne odnose. Res je, da sogovornika ne vidimo, ne slišimo in ne moremo zaznavati njegovih pomanjkljivosti, zato pa ga mnogo bolj doživljamo skozi njegovo pisanje in njegovo obliko sporočil. Cenimo in spoštujemo ga po kakovosti njegovih sporočil. Bodimo pozorni na izbor besed, na slog in seveda tudi na upoštevanje slovničnih pravil.

6. PRAVILO: Izmenjujmo strokovno znanje
Ideja interneta je zrasla iz potrebe znanstvenikov po izmenjavi strokovnega znanja, ki je na voljo nepredstavljivo velikemu številu ljudi. Le peščica posameznikov doda svoje odgovore na neko vprašanje, pa se vrednost svetovnega znanja zelo poveča. Vključitev v internet pomeni deliti 2 znanje z vsemi, ki se tam srečujejo in med seboj komunicirajo. Zato le pogumno, naj nas ne bo strah deliti znanja, ki ga imamo.

7. PRAVILO: Poskušajmo vsa ognjevita nasprotovanja spretno nadzorovati
Včasih nas pri vztrajnem zagovarjanju lastnega mnenja zanese »ognjevitost«, ki je odraz naše močne čustvene vpletenosti. Pri takih sporočilih pogosto reagiramo na vedenje in ne na vsebino. Net etika ne prepoveduje ognjevitosti, saj je ta del tradicije online sporočanja. Ognjevitost v sporočilih je pogosto zelo zabavna za tistega, ki jo v svoja sporočila vnaša in tudi za tiste, ki takšna sporočila berejo. Včasih je celo zelo pozitivno, da nekateri to ognjevitost zaznajo. Net etika pa prepoveduje kakršno koli nekulturno ali celo jezno pisanje.

8. PRAVILO: Spoštujmo zasebnost drugih
Prav tako kot pregledovanje običajnih pisem, ki so naslovljena osebno na nekoga, tudi pri pošiljanju e-pošte velja, da spoštujemo zasebnost in ne beremo e-pošte drugih. To lahko naredimo le v primeru, če nam to nekdo dovoli. Enako velja za nadaljnje pošiljanje e-pošte. Če smo prejeli od nekoga e-pošto, potem potrebujemo njegovo privoljenje, da jo lahko pošljemo naprej. To pravilo seveda upoštevamo, če gre za osebna sporočila. V elektronski obliki sporočanja je namreč vse zapisano in zabeleženo in prav kmalu se lahko znajdemo v neprijetnem položaju.

9. PRAVILO: Ne izkoriščajmo svojega položaja ali moči
Če online komunikacijo obvladamo bolj kot drugi, nam to še ne daje pravice, da izkoriščamo svoj položaj in posegamo v okolja, za katera nismo pooblaščeni (npr. različna programska orodja ipd.).

10. PRAVILO: Odpuščajmo drugim napake
Vsi še niso imeli možnosti spoznati pravil online komuniciranja, zato bodimo potrpežljivi, če drugi postavljajo nenavadno dolga vprašanja, pošiljajo nenavadno obsežna sporočila, se mogoče izražajo nerazumljivo in manj primerno. Preden reagiramo, raje dvakrat premislimo. Če imamo sami izoblikovana ustrezna pravila, še ne pomeni, da smo pooblaščeni, da lahko vse popravljamo. V primeru, da želimo nekoga popraviti, naredimo to z veliko mero takta in individualno, ne prek javnega prostora online komunikacije. Izogibajmo se aroganci in neustreznim izrazom. Povzeto po: Shea, V. (1995). The Core Rules of Netiquette. Povzeto po: http://www.albion.com/netiquette/ [15. junij 2003]
Zadnja sprememba: torek, 14 avgust 2018, 10:18