- katerikoli enostaven urejevalnik besedila(beležnica, Notepad++...);
- katerikoli urejevalnik besedila (MS Word, OOoWiter...);
- namenska orodja (Kompozer, Macromedia, FrontPage);

Priporočilo:
- program naj bo v slovenskem jeziku;
- zaradi programa naj ne nastajajo posebni stroški šoli ali učencu.
Zadnja sprememba: torek, 14 avgust 2018, 10:18