- katerikoli enostaven urejevalnik fotografij(slikar ...);
- katerikoli urejevalnik fotografij (PhotoScape, PhotoFiltre...);
- namenska orodja (PhotoShop, Gimp);

Priporočilo:
- program naj bo v slovenskem jeziku;
- dobrodošla je tudi uporaba spletnih programov za urejanje fotografij, ker ni potrebe po namestitvi na lokalne delovne postaje;
- zaradi programa naj ne nastajajo posebni stroški šoli ali učencu.
Zadnja sprememba: torek, 14 avgust 2018, 10:18