3. VAL, 1.teden (5. 4. - 9. 4.)

GUM 8.r (1.ura)

Učenci zapišete v zvezek:

___________________________________________________________________________

SLOVENSKA GLASBENA ROMANTIKA

Slovenska glasbena romantika se je začela razvijati v drugi polovici 19. stoletja.

Povod za nastajanje slovenske romantične glasbe je bila marčna revolucija leta 1848 – pomlad narodov.

Središče kulturnega delovanja slovenskih izobražencev in meščanov je bilo novoustanovljeno Slovensko društvo, ki je prirejalo prireditve, imenovane besede.

Besede so bile prireditve (proslave), kjer so recitirali slovensko poezijo, igrali slovenske gledališke igre in izvajali slovensko glasbo.

V tem času nastane nekaj za slovensko glasbo pomembnih ustanov kot so: Glasbena matica, Dramatično društvo, Deželno gledališče.

Slovenski skladatelji so v tem času pisali predvsem zborovsko glasbo in samospeve na domoljubna besedila.

___________________________________________________________________________

Učenci naredite še:

Ena najbolj znanih pesmi iz romantičnega obdobja je skladba Jakoba Aljaža: Oj, Triglav moj dom. Poslušajte pesem v izvedbi moškega pevskega zbora Vinko Vodopivec. Na spletu poiščite besedilo prve kitice, ga prepišite v zvezek in se ga naučite zapeti na pamet! Ko se vrnemo v šolo, bomo znanje preverili.

 


Zadnja sprememba: ponedeljek, 5 april 2021, 16:10