Neobvezni izbirni predmeti


  • Nemščina (4. in 5. r Zagradec, Krka in Ambrus ter 6., 7., 8., in 9. r - matična šola Zagradec)

  • Šport (4., 5. r Zagradec, Krka in Ambrus ter 6. r - matična šola Zagradec)

Zadnja sprememba: ponedeljek, 11 april 2022, 08:07